SEIME TORREGROSSA Instal · lacions i muntatges Torregrossa Lleida
Realitzem la instal·lació de les canonades de gas des de la connexió passant per l'armari de comptatge i fins al receptor.
També disposem d'equips per poder realitzar les proves de combustió de les calderes o cremadors.